Pravidla soutěže o designové motýlky BeMan

05.05.12 | autor Redakce

Pravidla soutěže "Vyhrajte 2 designové skleněné motýlky BeMan", která probíhá od 9. 5. 2017 00:01 do 15. 5. 2017 23:59.

Pravidla soutěže


Obecná ustanovení

Soutěž „Vyhrajte 2 designové skleněné motýlky BeMan“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky ve dnech od 9. 5. do 15. 5. 2017.

Účastníkem soutěže se stává každý, který akceptuje pravidla soutěže. Účastníci mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je soutěžící mladší 18 let povinen předložit na vyžádání organizátora soutěže kdykoliv v průběhu soutěže či před předáním výhry.

Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen „MAFRA“).

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společností MAFRA a O2.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

MAFRA si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

Výhra v soutěži není soudně vymahatelná.

Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou popř. telefonicky.

Výhra v soutěži jsou 2 skleněné motýlky značky BeMan. Vylosován bude výherce, kteří obdrží dva motýlky.

Výhry nad 10.000,– Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.

Účastník soutěže tímto poskytuje MAFRA souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti MAFRA poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.

Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využila pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Základní mechanismus soutěže

Soutěž bude probíhat v termínu od 9. 5. do 15. 5. 2017 23:59. Úkolem soutěže je správná odpověď na soutěžní otázku. V případě, že účastník ve dnech od 9. 5. do 15. 5. 2017 tento úkol splní, postupuje do slosování o ceny. K němu bude použit generátor náhodných čísel.

Výherce ceny vylosuje MAFRA, nebo partner soutěže nejpozději 2 dny po ukončení soutěže, a to ze soutěžících, kteří splní pravidla soutěže. K losování bude použit generátor náhodných čísel.

Předání výher

Výherci budou kontaktování nejpozději 7 dní po ukončení soutěže.
MAFRA kontaktuje vylosované výherce prostřednictvím soukromé zprávy na webu Modnipeklo.cz.

Ceny jsou výhercům doručovány poštou na adresu, kterou účastníci soutěže předali pořadateli na základě dohody prostřednictvím soukromé zprávy na webu Modnipeklo.cz.

Pokud účastník nemá správně vyplněnou adresu, případně pokud se zásilka vrátí, bude výhra využita náhradním způsobem.

Při zasílání zásilek poštou MAFRA odpovídá pouze za předání zásilky držiteli příslušné poštovní licence. Vrácené poštovní zásilky nebudou opětovně zasílány.

V případě osobního předání bude výherci mladšímu 18 let výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.

Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Autor

Redakce

Redakce Módního Pekla sleduje dění jak na Módním Pekle, tak ve světě módy. Připravuje pro Vás rychlovky a krátké články.

Líbil se vám článek?

Dárek, který ocení? Tričko pod košili, které nepropotí

Pokud nevíte, čím obdarovat vašeho muže, napovíme – tričko pod... Celý článek

Poslední článek:
10 módních specialit českých mužů

Autor: Matouš

Máme několik ryze českých skvostů... čím perlí pánská móda a „vkus“? Celý článek